mobile spy app on cydia Best spy cam app ipad link Iphone bluetooth Imei nummer iphone 6s Plus orten Sms spy whatsapp Iphone site Wlan kindersicherung umgehen android Browser mit Iphone 5s fingerabdruck spionage Samsung Windows kindersicherung press Handy spionage software gratis Spybubble android whatsapp Android wlan spion Gibt es eine whatsapp spionage app Gps Kindersicherung pc ausschalten Handy nur Handyortung iphone 6 Plus link Handy orten press Best spy app iphone 5 site handy spy gratis iphone android spy camera app motion iphone 4s Гјberwachung ohne jailbreak pc netzteil spannung Гјberwachen
Samouprava PDF  | Ispis |  E-mail
Petak, 03 Travanj 2009

  Članovi Općinskog vijeća Općine Mače

 Red. broj Ime i prezime
Funkcija
Adresa
 1. Stjepan Špoljar
 Predsjednik - HSS
 Peršaves 37/a
 2. Mladen Tuškan
 Potpredsjednik - HSU  Mali Bukovec 4/a
 3. Stjepan Androić  Potpredsjednik - HNS
 Peršaves 12/b
 4. Ivan Androić  Član - HDZ
Peršaves 22
 5. Damir Varga  Član- HSS
 Mače 160/a
 6. Jelena Galic  Članica - HDZ
 Veliki Komor 87
 7. Alojz Biljak  Član - HDZ
 Peršaves 24/a
 8. Josip Herceg  Član - HDZ
 Mače 55
 9. Valentina Benčić  Članica - SDP Peršaves 46/b
 10. Robert Kipa  Član - SDP
 Mače 154
 11. Ivan Herceg
 Član - SDP
 Mače 154/a
 12. Dean Horvat
 Član - SDP
 Veliki Komor 15/a
 13. Vladimir Babić
 Član - ZDS
 Peršaves 120/a

 

POPIS VIJEĆNIKA MJESNOG ODBORA "MAČE I MAČE POD BRIJEG"

 Red. broj
 Ime i prezime
Funkcija
Adresa
 1. Blaž Čehulić
 Predsjednik
 Mače 29C
 2. Ivica Sedak
 Potpredsjednik  Mače 156
 3. Franjo Mrkoci
 Zapisničar Mače172
 4. Stjepan Ponjan
 Ovjerovitelj zapisnika Mače 61
 5. Dragutin Varga
 Ovjerovitelj zapisnika Mače 160 A
 6. Branko Sinković
 Član Mače 169 A
 7. Dragutin Voljavec
 Član Mače 19

 POPIS VIJEĆNIKA MJESNOG ODBORA "MALI BUKOVEC I VELIKI BUKOVEC"

 Red. broj
 Ime i prezime
Funkcija
Adresa
 1. Srećko Tuškan
 Predsjednik
 M. Bukovec 1D
 2. Ivica Herceg  Potpredsjenik V. Bukovec 36
 3. Katica Vragović  Zapisničar M. Bukovec 51
 4. Stjepan Kovačić
 Član V. Bukovec 104
 5. Igor Marković
 Ovjerovitelj zapisnika V. Bukovec 42 A
 6. Nikola Petrić
 Ovjerovitelj zapisnika M. Bukovec 43
 7. Ivica Dominko
 Član V. Bukovec 140

 

POPIS VIJEĆNIKA MJESNOG ODBORA "MALI KOMOR I VELIKI KOMOR"

 Red. broj
 Ime i prezime
Funkcija
Adresa
 1. Stjepan Mutak
 Predsjednik
 V. Komor 53
 2. Dragutin Sčapec
 Potpredsjednik V. Komor 88 A
 3. Marijan Jakuš
 Ovjerovitelj zapisnika V. Komor 7 C
 4. Marijan Cerčić
 Ovjerovitelj zapisnika M. Komor 43 A
 5. Mirjana Čehulić
 Zapisničar V. Komor 158

 

POPIS VIJEĆNIKA MJESNOG ODBORA "PERŠAVES-VUKANCI-DELKOVEC-FRKULJEVEC PERŠAVESKI"

 Red. broj
 Ime i prezime
Funkcija
Adresa
 1. Zlatko Ružđak
 Predsjednik
 Peršaves 67
 2. Krešimir Vuk  Član Delkovec 5A
 3. Josip Spevec  Potpredsjednik Vukanci 3
 4. Stjepan Lenartić  Član Delkovec 42A
 5. Dragutin Ščapec  Ovjerovitelj zapisnika Delkovec 16
 6. Zoran Babić  Zapisničar Peršaves 120 A
 7. Stjepan Novačić
 Ovjerovitelj zapisnika
 Vukanci 29

 

ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA I FINANCIJE

 Red. broj
 Ime i prezime
Funkcija
Adresa
 1. Mladen Tuškan
 Predsjednik
 Mali Bukovec 4/A
 2. Stješan Špoljar
 Član Peršaves 37/A
 3. Alojz Biljak
 Član Peršaves 24/A
 4. Stjepan Androić
 Član Peršaves 12/B
 5. Robert Kipa
 Član Mače 154

 

MANDATNO POVJERENSTVO

Red. broj
Ime i prezime
Fukncija
Adresa
 1. Jelena Galic
 Predsjednik
 Veliki komor 87
 2. Vladimir Babić
 Član Peršaves 120/A
 3. Dean Horvat
 Član Veliki Komor 15/a

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE

Red. broj
Ime i prezime
Fukncija
Adresa
 1. Damir Varga
 Predsjednik
 Mače 160/A
 2. Ivan Androić
 Član Peršaves 22
 3. Josip Herceg
 Član Mače 55
 4. Valentina Benčić
 Član Peršaves 46/B
 5. Ivan Herceg Član Mače 154/A

 SOCIJALNO VIJEĆE

Red. broj
Ime i prezime
Fukncija
Adresa
 1. Dragica Čehilić
 Predsjednik
 Mače 86
 2. Stjepan Mutak
 Član V.Komor 53
 3. Stjepan Lenartić
 Član Delkovec 42 A
 4. Katica Vragović  Član Mali Bukovec 51
 5. Ivica Dominko  Član Veliki Bukovec 140

 OPĆINSKO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Red. broj
Ime i prezime
Fukncija
Adresa
 1. Stjepan Špoljar
 Predsjednik
 Peršaves 37/A
 2. Mladen Tuškan  Član M. Bukovec 4/A
 3. Stjepan Androić  Član Peršaves 12/B

 


 

 

 

Zadnja Promjena ( Nedjelja, 05 Sijeanj 2014 )