mobile spy app on cydia Best spy cam app ipad link Iphone bluetooth Imei nummer iphone 6s Plus orten Sms spy whatsapp Iphone site Wlan kindersicherung umgehen android Browser mit Iphone 5s fingerabdruck spionage Samsung Windows kindersicherung press Handy spionage software gratis Spybubble android whatsapp Android wlan spion Gibt es eine whatsapp spionage app Gps Kindersicherung pc ausschalten Handy nur Handyortung iphone 6 Plus link Handy orten press Best spy app iphone 5 site handy spy gratis iphone android spy camera app motion iphone 4s Гјberwachung ohne jailbreak pc netzteil spannung Гјberwachen
Kontakt

Radno vrijeme
Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mače je od ponedjeljka do petka u vremenu od 07:00 - 15:00 h.
Dnevni odmor 10:30 - 11:00 h.

Adresa: Mače 30

Poštanski broj: 49251 Mače

E-mail: opcina.mace@kr.t-com.hr

Ime Pozicija E-mail Telefon Fax:
Stjepan Sokolić Načelnik opcina.mace@kr.t-com.hr 049 502 326 049 466 076
Zvonko Srečić Zamjenik načelnika opcina.mace@kr.t-com.hr 049 502 326 049 466 076
Ljiljana Trčak Viši referent za administrativne i financijske poslove opcina.mace@kr.t-com.hr 049 466 075 049 466 076
Murisa Šlibar Referent za komunalno gospodarstvo i društvene djelatnosti opcina.mace@kr.t-com.hr 049 502 327 049 466 076